De nye miljøvennlige Skjæveland-rørene monteres

Skjæveland Gruppen er opptatt av å ta sin del av miljøansvaret, og har i flere år arbeidet for mer bærekraftige løsninger. I vår lanserte Skjæveland Cementstøperi en fullstendig ny rørtype.
11416
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Dette er en arkiv-artikkel fra forsommeren 2020.

Rørvekten er redusert med 25 prosent. Samtidig har vi i Skjæveland hevet rørkvaliteten, brukervennligheten og levetiden på de nye betongrørene vi leverer. Redusert vekt gir betydelig utslag ved frakt av råvarer, i produksjonen, for transport og montasjen. Fordi sementproduksjon er en miljøbelastning i seg selv, betyr betongvarer med lavere sementinnhold også direkte reduksjon av CO2 utslipp.

11415
Rørene som nå er produsert er Skjæveland Cementstøperis første bidrag til betydelig bedre miljøresultat for hele VA-bransjen.

Spillvannsledning i Sandnes

Nå monterer Stangeland Maskin AS det første rørstrekket med de nye rørene. Skjævelands leveranse er et pilotprosjekt i samarbeid med Sandnes kommune, og skal følges opp eksternt av Sweco. De nye rørene har fot, er våtstøpt, tre meter lange og med en forbedret pakning. Den kommer vi tilbake til.

Anleggsarbeidet utføres i forbindelse med byggingen av Møllekvartalet, et attraktivt kontor, service- og boligprosjekt, i krysset mellom Jærveien og St. Olavs gate i Sandnes sentrum. På tomten ligger en gammel fellesledning og en overvannskulvert. Skjævelands nye rør benyttes til ny spillvannsledning, overvannet skal på sikt ledes inn i kulverten.

Våtstøp-produksjonen gir en unik finnish og målnøyaktighet. De av leserne som har opplevd kvalitetshevingen da Skjæveland gikk over til å levere våtstøpte slisserenner, vet hva dette handler om.

Det er ingen isoporbeskyttelse på pakningene på disse nye rørene. Pakningen som benyttes er en forbedret variant, og er blant annet i bruk på kontinentet.

11424
De nye Skjæveland-rørene, med betydelig redusert miljøbelastning.

Sparer tid

Stangeland Maskins arbeid i Møllekvartalet ledes av driftsleder Håkon Gundersen, bas er Glenn Richard Brekke. Rørstrekket er om lag 140 meter. Brekke har montert Skjævelands ordinære Fotrør før, så selve foten er ikke noe nytt for ham. Men hvordan opplever han at det er å montere disse nye rørene?

– Det er som dag og natt, svarer basen og smiler bredt.

– Disse pakningene uten isoporbeskyttelse sparer oss for masse unødig arbeid.

Det er montert målepunkt på hvert 3. rør.

Brekke beskriver hvordan isoporen på tradisjonelle ig-rørene innimellom henger fast og må skrapes av. I verste fall kan også noe betong løsne. I tillegg er det enklere å få ut rusk og rask som måtte komme inn i muffeenden nå. Om lag fem minutter per rør, anslår han å spare bare ved at den nye rørtypen har disse forbedrede pakningene.

– Sammenlignet med de ordinære ig-rørene, er det på alle måter nydelig å legge disse, understreker Glenn Richard Brekke.

11432
– Glenn opplever at montasjen går lettere og fortere og jeg kjenner meg tryggere, beskriver Stangeland Maskins driftsleder Håkon Gundersen.

Sparer arbeid

Driftslederen står og lytter.

– Betongkvaliteten er betydelig bedre på disse våtstøpte rørene. Ordinære rør har noen ganger ganske grove porer, og når vi må rive eller skrape av isoporbeskyttelsen hender det at det flaker av betong i muffen. Glenn opplever at montasjen går lettere og fortere. Jeg kjenner at jeg kan være tryggere ved leggingen, knyttet til faren for eventuelt lekkasje.

11431
Spillvannsledningen, av de nye rørene fra Skjæveland Cementstøperi, legges med minimalt fall. Stikningsingeniør Ann Kristin E. Bryne kontrollerer hvert rør. Til venstre bas Glenn Richard Brekke.

- Ut over betongkvaliteten og pakningene. Betyr selve foten noe ved denne montasjen?

- Vi slipper jo mye stapping i underkant av rørene. Det føles nesten litt galt å ikke gjøre den jobben, men med foten er det jo unødig, svarer Glenn med et smil.

Fakta

Vi i Skjæveland Cementstøperi har de siste to årene jobbet frem et konsept for å produsere VA-varer med økt kundeverdi på en bærekraftig måte. Disse rørene er ett av resultatene fra prosessen. I disse nye rørene fra Skjæveland er rørvekten redusert med hele 25 prosent. Samtidig har vi hevet kvaliteten, brukervennligheten og levetiden.