Flex Seal reperasjons- og skjøtemuffer

Ved utbedring av skade på et eksisterende rørstrekk, eller ved overgang mellom nye og gamle rør som har forskjellig skjøt, benyttes Flex-Seal SC skjøtemuffer.

Flex-Seal AC-skjøtemuffer er laget for å håndtere overganger fra en rørtype til en annen, for eksempel fra PVC-rør til betongrør. Skjøtemuffene monteres utenpå rørene. Muffene består av en membran med en rustfri kappe, som tåler samme vanntrykket som betongrørene gjør.

Montering

  1. Fjern stålet, ta det av og legg det til side.
  2. Smør glidemiddel på innsiden av membranen.
  3. Monter membranen på plass på røret.
  4. Smør glidemiddel på utsiden av gummimembranen, dekk hele sirkelen.
  5. Monter stålkappen utenpå membranen og stram til.

Denne fremgangsmåten forebygger at gummimembranen under montasjen biter seg fast i stålet og bretter seg. Med glidemiddel påført korrekt glir stålet over gummien når stålkappen strammes til, og sikrer at pakningen danner en homogen enhet.

Utbedring betongrør

Ved utbedring av skade på et betongrør som ligger mellom to eksisterende kummer:

Fordi det allerede er et fast punkt i hver ende, er det ikke mulig å montere det nye røret på tradisjonelt vis.

  1. Fjern det skadde røret og skjær til det nye røret til riktig lengde, slik at det passer rett ned i rørgaten. Monter røret, og koble det sammen med Flex-Seal SC skjøtemuffe som beskrevet.
  2. Dersom den ene rørenden monteres inn i en kumme/muffen på et rør, vil det etter montasje være et mellomrom mellom rørene, på ca 10 cm. For å få et jevnt rørstrekk må det benyttes en foring som fyller tomrommet. Foringen skjæres til riktig lengde på plassen og monteres mellom rørene før de kobles med skjøtemuffen.

Nytt kumsett på rørstrekk

Ved montasje av et nytt kumsett på et eksisterende rørstrekk:

Skjæveland kan i slike tilfeller produsere en kum med to rørstusser som stikker ut fra kummen, for eksempel 0,5 meter.

  1. I grøften fjernes en bit av det eksisterende røret, tilsvarende totallengden på den nye kummen med rørstusser.
  2. Senk kummen ned i grøften.
  3. Benytt Flex-Seal SC skjøtemuffe til å koble stussene til røret.

Dette er en meget effektiv koblingsmetode, som også går hurtig.

Renovering

Ved kobling av et nytt rør til et gammelt rør:

Nye betongrør har større godstykkelse enn gamle. Det vil si at rør med samme innvendige diameter, kan ha ulik utvendig diameter.

Eksempel: Ved påkobling av en gammel DN 400 til en ny vil den gamle DN 400 ledningen ha en ytre diameter (OD) 475. Det tilsvarer DN 550 utvendig på et nytt rør med samme innvendige diameter.

I slike tilfeller benyttes en egen foring sammen med Flex-Seal SC skjøtemuffe.