Flushkum montasje og drift

Funksjonsprinsipp

Basal Flushkum spyler og vedlikeholder ledningsnettet. Egner seg for ledningsstrekk med hyppig spylebehov.

Flushkummen fylles med vann, og når kummen er fylt med 600 liter gir en flottør etter slik at hele vannmengden slippes ut på avløpsnettet.

Når kummen er tom, legger flottøren seg automatisk over utløpet igjen, og kummen kan fylles igjen. Flushkummen er tilpasset montering på endeledning.

Flushkummen kobles til en vannkum med ordinær vannledning. I vannkummen plasseres skapet for tidsstyring. Batteriet for strømtilførsel bør byttes to ganger i året i forbindelse med ordinært tilsyn.

9005
Illustrasjonen viser funksjonsprinsippet for flushkummen
Vis bilde i full størrelse
  1. Kummen fylles med vann.
  2. Flottøren i toppen av ventilen løftes slik at luften kan slippes ut av enheten.
  3. Flottøren i bunnen av ventilen løfter seg fra pakningen på utløpet.
  4. Den tilknyttede avløpsledningen skulles og renses. Vannstanden i kummen synker.
  5. Kummen tømmes helt, og ventilen faller på plass over utløpet.
3301