Fotrør gjennom hagene

Den utfordrende omfyllingen og komprimeringen rundt nedre kvartsirkel er unødig ved bruk av Skjævelands Fotrør. Når dette ikke må utføres som en egen aktivitet, kan grøftene være betydelig smalere.
11091
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Dette er et vesentlig poeng, spesielt ved store rørdimensjoner og dype grøfter. Og det er derfor Risa as har lagt 78 meter Fotrør gjennom hagene til folk i prosjektet Flomsikringstiltak Vigrestad del 2, som Risa gjennomfører nå.

– De kunne lagt sirkulære rør i grøftekassene. Men for å single, og komme seg ned og komprimere, måtte sidene på grøften hatt en helling på 45 grader. Med disse dimensjonene og dybdene ville øvre del av grøfta blitt om lag 15 meter bred. Med Fotrør er grøfta knappe 60 – 70 cm på hver side av røret. Tenk på alt de sparer, sier Skjævelands mann, Inge Furenes.

11093
Sikkerheten heves betydelig når store deler av montasjearbeidet kan skje fra innsiden av rørene.

Effektiv Fotrør-montasje

For om lag ett år siden beskrev vi tiltak for massiv flomforebygging nedenfor Vigrestad, utført av Grunn Service AS. Den artikkelen ligger her. Da fortalte vi også hvordan Vollbekken skal legges i rør fra oppsiden av sentrum, ledes under jernbanelinjen og frem til utløpet ved Rundevegen. Det er dette Risa gjennomfører nå.

Hoveddelen av strekket legges med ordinære sirkulærer rør. Men grøfta er dyp, og dimensjonene store. Av plasshensyn, for å unngå å ødelegge alt på sin veg, ble løsningen Fotrør gjennom et område med hus og hager. I løpet av 18 arbeidsdager og på ca. 6 meters dybde har Risa montert 33 ordinære Fotrør, to ordinære bend og tre konstruerte bend, i DN 2400 mm.

11097
– De har gjort jobben på i underkant av tre uker! Det er imponerende på 5 – 6 meters dybde med disse dimensjonene, sier Inge Furenes til venstre. – De har hatt faste gode gravemasser her, i tillegg til god innsats, mobilkranen, grøftekassene og fotrørene. Her i samtale med Risas prosjektleder Geir Stensland til høyre.

En mobilkran fra Klepp Spesialtransport har effektivisert arbeidet betydelig. Risa graver ut en seksjon og mobilkranen forskaler grøftekanten fortløpende med grøftekasser, så heises rørene på plass og jekkes sammen.

Inge Furenes var på besøk da arbeidet startet. I slutten av februar var han på Vigrestad igjen, og fikk med seg montasjen av det nest siste Fotrøret i denne grøfta.

– Når de heiser opp grøftekassene og det raser litt fra sidene, så gjør ikke det noe – for Fotrørene tåler det. Hadde det vært sirkulærer rør i grøfta måtte de ha singlet og komprimert rundt først, forklarer han.

11090
Maskinfører Per Odd Hatteland og Skjævelands salgsleder Inge Furenes følger med på montasjen av enda et Fotrør.

Hever også sikkerheten

Skjævelands salgsleder beskriver hvordan bruken av grøftekasser og mobilkran effektiviserer arbeidet. I tillegg til smal grøft og rask fremdrift, økes også sikkerheten for arbeiderne.

Fotrørene jekkes sammen innenfra. Jekking på utsiden av rørene ville krevd langt bredere grøft, både av hensyn til arbeidet og for sikkerheten.

Når det står en mann på hver side av et rør på DN 2400 i ei bråkete grøft, er det ikke lett å kommunisere hvem som skal jekke mest og først i monteringssituasjonen. Når Fotrør fra Skjæveland jekkes sammen fra innsiden, står arbeiderne ved siden av hverandre i røret. Da går prosessen nesten av seg selv, fordide både ser hverandre og åpningen i skjøten. I tillegg er det langt sikrere å jobbe tørt, trygt og godt inni, enn på utsiden av røret.