Fotrør løste utfordring på sandstrand

I forbindelse med et større rehabiliteringsprosjekt trenger Karmøy kommune et rør som kan frakte store mengder overvann, har god selvrens også ved lav vannføring og som kan monteres i ikke-komprimerbare masser.
Fotrør alle tre m Aage 2
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Vi er på Åkrasanden på Karmøy. Strendene her er yndede tursteder hele året, og førsteklasses badested for både barn og voksne. Åkrasanden er spesielt attraktiv, med sin nydelige hvite sand og rene klare vann. Den ble, av gode grunner, kåret til Norges flotteste strand i 2014. Åkrasanden innehar i tillegg det anerkjente miljømerket Blått Flagg, som er en eksklusiv internasjonal miljøsertifisering for strender og marinaer.

Underdimensjonert ledning

Her skal kommunen i gang med et større rehabiliteringsprosjekt, knyttet til Mosbronbekken. Denne dekker et stort nedslagsfelt og er den eneste overvannsledningen i området. I den nedre delen, gjennom bebyggelse og til Åkrasanden, er bekken lukket.

– Her har vi tidligere hatt store problemer med flomvann i kjellere. Årsaken er at den gamle ledningen er underdimensjonert, forklarer senioringeniør Johannes Thaule, som er rådgiver i Karmøy kommune.

Johannes Thaule seniorrådgiver Karmøy
Johannes Thaule, seniorrådgiver i Karmøy kommune.

Forebygger sedimentering

Nå skal ledningen oppgraderes og dimensjoneres for å håndtere 200 års flom ved høy vannstand.

Johannes Thaule, seniorrådgiver i Karmøy kommune.

– Vi må legge inn gode marginer. Det er sjelden fare for de virkelig store vannmengdene, men de kan forekomme. Samtidig må vi ta hensyn til at vi også har perioder med tørrvær. Vi trenger et ledningsnett som er tilpasset store variasjoner i vannføringen. Dessuten er vi opptatt av sandtransporten i røret. På Karmøy, og spesielt i Åkra-området, får vi sand inn i rørene. Vi må forebygge at dette samles i rørene, understreker han.

Fotrør fra Skjæveland

Arbeidet startet med utstrakte grunnundersøkelser. Multiconsult har utarbeidet beskrivelser og forslag til løsning for alle grøftene i prosjektet. I strandområdet er grunnforholdene utfordrende. Nydelig, finkornet sand, av ensgraderte masser.

Fotrør Åkra Karmøy 2
Sanden på Åkra kan ikke komprimeres.

V-form og selvrens

– Det er et større prosjekt hvor kommunen vil fange opp alle feilkoblinger og lede overvannet inn i en ny ledning, der det hører hjemme. Underveis spurte jeg om det er mye fall på ledningen. Det er det ikke. Derfor foreslo jeg at vi benytter rør med innvendig V-profil. Da får vi optimal selvrenseffekt, noe som er en soleklar fordel ved ujevn og lav vannføring, understreker Aage Gjesdal, ved Skjæveland.

Karmøy kommune landet på løsningen, og Skjæveland skal levere 800 meter fotrør med innvendig V-profil, i dimensjoner fra 800 mm til 1600 mm. Utførende entreprenør er Vassbakk & Stol AS på Karmay.

– Vi blir jo en slags prøvekanin for dette. Dette er et rør som ikke er benyttet før. Men når en legger rør med fot reduserer en også flatetrykket. Mindre flatetrykk mot grøftebunnen er en annen årsak til at vi velger å benytte fotrør, forklarer Johannes Thaule, senioringeniør og rådgiver i Karmøy kommune.

Fakta

Karmøy kommune skal oppgradere et avløpsanlegg, sanere spillvann og etablere en ny kloakkpumpestasjon nord på øya.

Overvannet skal føres i Fotrør-V, i et strekk på om lag 800 meter. Dimensjonene er fra 800 mm til 1600 mm.

Fotrør-V benyttes blant annet ved stor variasjon i vannføringen. Røret har god selvrens ved tørrvær og minimal vannføring, samtidig som det har god kapasitet ved store vannmengder.