Fotrør også i DN 2400

Fotrør DN 2400 leveres med både sirkulær og V-formet innvendig profil, som de andre rørene i serien.
Fotrør alle tre m Aage 2
Tekst: Inger Anita Merkesdal

– Vi opplever en fin interesse for fotrørene våre, og ser at tiden er moden for å introdusere disse også i DN 2400, forklarer Aage Gjesdal.

– Fotrør DN 2400 blir produsert i to lengder, som spissvender og i langbend vinklet mot høyre og venstre. Dette dekker de aktuelle behov, beskriver han.

Fotrør detalj
Detalj fra Fotrør-V i DN 2400. Våtstøp gir en usedvanlig fin overflate.

Foten stabiliserer og forenkler monteringsarbeidet uansett hvilke dimensjon en benytter. Men jo større rørdimensjonen er, jo sikrere installasjon oppnår en ved å bruke Fotrør. I de største dimensjonene er det ekstremt utfordrende å pakke øvre fundament (nedre kvartsirkel). Jo større dimensjonen er, jo vanskeligere er det å komme til innunder røret. Fordi øvre fundament er integrert i Fotørøret, er pakking av øvre fundament et ikke-tema ved bruk av disse rørene.

Foten gir i tillegg en solid såle som forenkler og trygger montasjen.

Fotrørene er våtstøpt, noe som gir en ekstrem glatt og porefri overflate, samt full målnøyaktighet. Standard sirkulære rør vil bli lagervare, mens varianten med V-profil vil bli produsert til prosjekt.

Fakta

Ved bruk av Fotrør kan stedlige omfyllingsmasser benyttes i mye større grad enn ellers.

Mindre behov for masseutskifting gir vesentlig reduksjon i kostnader, mindre belastning for omgivelser, raskere fremdrift og lavere karbonutslipp.