Fotrør-V fjerner utfordring

Fra produksjonen av de første fotrørene hos Skjæveland. Disse er i DN 2000.
Fotrør Karmøy 12
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Til et større rehabiliteringsprosjekt trenger Karmøy kommune et rør som kan frakte store mengder overvann, har god selvrens også ved lav vannføring og kan monteres i ikke-komprimerbare masser.

Fotrør Karmøy 6
Ytterst mot havet legges rørene i fjellgrøft.

Norges flotteste

Nå legger Vassbakk & Stol, på oppdrag av Karmøy kommune, Fotrør V, Skjæveland Cementstøperis nye produkt, i en snau kilometers lengde.

Litt bakgrunnsinformasjon: Like ved Åkrasanden på Karmøy har kommunen startet et større rehabiliteringsprosjekt. Åkrasanden ble i 2014 kåret til Norges flotteste strand og har nådd til topps i en eksklusiv internasjonal miljøsertifisering for strender og marinaer. Like ved har en gammel og underdimensjonert ledning ledet overvann ut i sjøen. Nå oppgraderes denne og dimensjoneres for å håndtere 200 årsflom ved høy vannstand.

Fotrør Karmøy 10
Den solide foten danner et godt fundament i de utfordrende massene.

Utfordringer i fleng

– Samtidig må vi ta hensyn til at vi også har perioder med tørrvær. Vi trenger et ledningsnett som kan håndtere store variasjoner i vannføringen. Dessuten er vi opptatt av sandtransporten i røret. På Karmøy, og spesielt i Åkra-området, får vi sand inn i rørene. Vi må forebygge at sanden samles der, sa rådgiver i Karmøy Johannes Thaule, under et tidligere intervju.

Stedlige masser er en annen utfordring. I deler av traséen er det utelukkende sand. Nydelig, finkornet sand, av ensgraderte masser.

– Det er som ørsmå klinkekuler av samme størrelse. Skal du komprimere, må du ha korn av ulik fraksjon. Denne sanden kan ikke komprimeres. Derfor har vi vært urolige for om vi kan komprimere tilstrekkelig i grøftebunnen og langs rørene, forklarte Thaule.

Fotrør Karmøy 5
Assisterende prosjektleder Thomas Midtbø og formann Leif Inge Stange, begge fra Vassbakk & Stol.

Pilotprosjekt

Løsningen er Skjævelands Fotrør V.

Den utvendige formen fjerner behovet for å komprimere rundt røret. Den solide foten sørger for at røret står støtt, og reduserer i tillegg flatetrykket mot grøftebunnen. Mens den innvendige V-formen gir god hydraulikk også ved lav vannføring, noe som forebygger sedimentering. Samtidig har røret stor kapasitet, takket være den sirkulære formen i øvre halvdel.

Prosjektet på Karmøy er den første gangen rørene benyttes. Ved starten av februar 2018 har entreprenøren, Vassbakk & Stol, montert flere spesialkummer og lagt et godt strekk Fotrør V i DN 1600 i en fjellgrøft helt ut mot havet. Derfra jobber de seg innover i sanden.

Fotrør Karmøy 9
Til nå har de montert rørene i fjellgrøft. Videre går traseen i hovedsak gjennom sand.

Krevende grøftearbeid

Når jobben er gjort skal overvann og spillvann være separert. De rydder opp i overvannsledninger og leder det samlet til sjøen. Samtidig etablerer de en ny pumpestasjon for spillvannet. Den kobles på den eksisterende pumpeledningen, som fører spillvannet nordover.

Grøftene for overvannet er alt fra 3 meter til 5,5 meter dype, og ut fra kontrakten blir det nesten en kilometer sandgrøft. Grunnvannet står høyt. Å grave dype grøfter i finkornet sand er en betydelig utfordring i seg selv. Når sanden fylles med vann blir den flytende og umulig å arbeide med. Forutsetning for å lykkes er slake vegger i grøften, grøftekasser og pumper som fjerner grunnvannet. Der det etableres faste strukturer og i tilknytning til bygg, spunter de grøften og stiver den av med H-bjelker i bunn og topp. Det går enorme mengder spunt, og noen kilometer H-bjelker.

Fotrør Karmøy
Prosjektet innebærer montasje av 200 meter Fotrør-V DN 1600, 300 meter Fotrør-V DN 1400, 400 meter Fotrør-V DN 1000, samt åtte spesiallagde kummer. 3200 kvadratmeter spunt, samt noen kilometer H-bjelker.

Fjerner tungt arbeid

– Hvordan går selve rørmontasjen?

– Den går helt greit. Vi er oppe i 11 rør om dagen. På eget initiativ kom Skjæveland ut og besøkte oss tett i begynnelsen. De har også fulgt opp ved å besøke oss i forbindelse med byggemøter etterpå, svarer Vassbakk & Stols prosjektleder Knut David Vea.

– Til nå har vi kun lagt i fjellgrøft. Rørene jekkes sammen på samme måte som sirkulære rør. Men omfyllingen blir enklere. Det er jo noe av hensikten med disse, at det skal være enklere å fylle inntil, sier bas Oscar Martin Gaard.

– Vi slipper ufattelig mye staking i nedre halvdel av rørene takket være rørformen og foten på disse. Staking for å pakke masse på utsiden av så store rør er virkelig tungt. Det er en kjempegodt å spare folkene for den jobben, supplerer formannen Leif Inge Stange.

Fotrør Karmøy 13
Skjævelands prosjektleder Oddgeir Tjessem under et besøk på prosjektet.

Terningkast seks

– Er det ikke tyngre å jekke sammen disse rørene når de har en så stor friksjonsflate?

– Nei, det har vi ikke merket noe til. Rørene glir lett på den store flaten. Og med sirkulære rør må du krafse vekk grusen som presses opp mellom rørene når de dras på plass. Fotrørene har en form som gjør at vi ikke drar med oss noe når de jekkes sammen. Det er en virkelig stor fordel, forteller basen.

Prosjektlederen konkluderer; det er ikke noen store utfordringer med fotrørene. Vi er vel rett og slett fornøyd.

– Ingen utfordringer?

– At Oddgeir (Tjessem, Skjævelands prosjektleder) og Aage (Gjesdal, koordinator overvann) på eget initiativ kom opp og deltok i forbindelse med byggemøtene, har vært veldig greit.

Så har det vært tre små detaljer vi har reklamert på. Da har de hentet varene, reparert de omgående og levert de igjen, uten at det gjorde noe for fremdriften vår. De har en utmerket responstid, svarer assisterende prosjektleder Thomas Midbøe.

– Ja, så langt må vi gi terningkast 6 til Skjæveland for oppfølgingen, mener prosjektleder Knut David Vea.

Fotrør Karmøy 11
Assisterende prosjektleder Thomas Midbøe ved en av spesialkummene Skjæveland har laget for overvannsledningen av Fotrør-V i DN 1600.

Fakta

I et sårbart kystlandskap legger Vassbakk & Stol AS en overvannsledning av Skjæveland Cementstøperis Fotrør V.

Vegetasjonen er meget unik, skal bevares og graves vekk i flak. Disse lagres flatt, og skal legges tilbake flakvis.

Arbeidet startet i oktober 2017. Rørmontasjen begynte på nyåret. I perioden 6. juni til 15. august skal det ikke forekomme arbeid på strandsiden av hovedveien.