Full LOD virker som ventet

Godt og vel et halvår etter åpningen av Stangeland Arena er det bare å slå fast at løsningen for lokal overvannsdisponering (LOD) fungerer. Ikke en dråpe nedbør har blitt ledet ut til nettet.
Stangeland Arena Per Ingve Harveland
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Stangeland Arena ble realisert ved hjelp av godt dugnadsarbeid og velvillige samarbeidspartnere. Multiblokk og Skjæveland er to av produktsponsorene. Storm Aqua bidro med utviklingen av en komplett overvannsløsningen, uten avrenning til offentlig nett. Stangeland Arena er utpekt som et prøveprosjekt for å dokumentere denne løsningen.

Stangeland Arena parkering på Plaza
Nedbøren dreneres via en grunn overvannsløsning basert på Qmax Storm og permeable dekker, fra henholdsvis Skjæveland og Multiblokk.

Stengt nødoverløp

Tomten ligger lavt i terrenget. På tre sider av bygget, inkludert parkeringsarealet, ligger den permeable belegningssteinen Plaza Dren fra Multiblokk. I parkerings-plassen er det montert et rørstrekk Qmax Storm, og på sør- og østsiden av fotballhallen ligger slisserenner fra Skjæveland. Det laveste punktet er i den nordvestre delen av tomten. Her er det montert en infiltrasjonskum. Denne har et overløp som går i en 160 mm ledning under veien, og føres ut i en bekk på motsatt side av veien. Overløpet stenges med en sluseventil.

Qmax Storm fanger og fordrøyer overvann.

Ikke en dråpe

Høsten, vinteren og våren 2016 – 2017 var svært nedbørsrike perioder. Vi møtter Ingve Harveland fra Sola kommune, på Stangeland Arena en halvtørr junidag sommeren 2017. Han har fulgt prosjektet tett fra planleggingen startet.

– Fungerer infiltrasjonen?

– Ja, det fungerer. Det har ikke sluppet ut noe vann, for ventilen er stengt, svarer han.

Harveland åpner kumlokkene over infiltrasjonskummen og overløpskummen. Han har vært oppmerksom på nedbøren og vannstanden siden anlegget sto klart, og bekrefter at vannstanden varierer i ifs-kummen. Men infiltrasjonen fungerer som forutsatt.

Stangeland Arena innvendig kum til overløp
Innsiden av ifs-kummen som magasinerer og infiltrerer overvannet. Til venstre er nødoverløpet, en 160 mm leding som er ført til en kanal utenfor Stangeland Arenas område. Ikke en dråpe slipper ut. Nødoverløpet har vært stengt med en sluseventil siden hallen åpnet.

Viktig data

Anlegget skal utstyres med måleutstyr for å dokumentere nedbør og infiltrasjon. Det gir kommunen data som kan benyttes på andre fremtidige anlegg.

– Etter åpningen har vi ikke hatt ekstreme nedbørshendelser. Men det har vært mye nedbør på det jevne, i lange perioder i strekk. Det har ikke vært antydning til at overvannet har magasinert seg på feltet.

For oss i kommunen er det viktig å samle data innen overvann fra et prøveprosjekt som dette. Hadde prøvefeltet ligget på toppen av en haug, kunne noen på nedsiden blitt skadelidende hvis noe går galt. Her vil eventuelt overvann på avveie ikke kunne gå ut over noen. Men foreløpig fungerer alt etter planen og vel så det, sier han og smiler fornøyd.

– Vi har hele tiden vært noe skeptiske, for uansett hva vi gjør, så må vi forebygge flomdannelser på nedsiden. Det er derfor det er så viktig å samle data og at infiltrasjonen fungerer som den skal her på Stangeland Arena.

Stangeland Arena i landskap