IFS-kummer, montasje

Funksjon

Infiltrasjonssandfang-kummene (IFS) fanger, forsinker, fordrøyer og flomsikrer.

IFS-kummene kombinerer to funksjoner: infiltrasjon og sandfang. I Norvars prosjektrapport 144/05: Veiledning i overvannshåndtering er anbefalingen å benytte følgende treleddsstrategi i planlegging av overvannshåndtering:

Fange opp og infiltrere alt regn ved < 20 mm nedbør.
Forsinke og fordrøye vann ved > 20 mm og < 40 mm.
Sikre trygge flomveier for regn > 40 mm. nedbør.

Montering

Bunnseksjonen settes på en minimum 500 mm tykk pute av pukk, feks av 32 - 64 mm. I tillegg tilbakefylles kummen med pukk opp til nødoverløpet.

1361