Isolokk, montasje

Endekummer, grunne kummer og kummer som er utsatt for frost-trekk kan fryse vinterstid. Stadig flere kommuner ser fordelen med isolokk. I tillegg til å forebygge frost, stanser lokket gjennomtrekk som kan oppstå i kummen når det er spetthull i lokket.

Vær klar over at lokket må legges på plass øverst i kummen før frosten går i bakken. Det kan med fordel ligge i kummen året rundt.

  1. Isolokket er «hengslett» på midten. Det monteres i kummen ved at det trykkes forsiktig på plass.
  2. Når Isolokket skal løftes ut av kummen, tar en tak i trådfestet og trekker opp.
  3. Isolokket drasopp fra kumtoppen i en fast, bestemt bevegelse.