Kjeftsluk, montering

Kantsteinslukens forankring i bakkant gjør at rammen ligger mer stabilt i fortauet. Alle NS-lokk og NS-rister kan benyttes. Kjeftsluk leveres komplett med over- og underramme, men uten lokk og rist.

Kjeftsluk ill 1
1 Kum klar for montering av kjeftsluk.
Kjeftsluk ill 2
2. Underramme plasseres på ferdig justert kjegletopp.
Kjeftsluk ill 3
3. Overrammen monteres. Ved montering av kjeftsluk på rette vegstrekk, fungerer integrert forrankring som innfesting i understøpen.
Kjeftsluk ill 4
4: Ved montering av kjeftsluk i kurve må det i tillegg benyttes festebånd. Disse festes til betongkjeglen/topp-platen, med ekspansjonsbolt og integrert forankring.
Kjeftsluk ill 5
5: Alle kjeftsluker skal understøpes, med kvalitetsmørtel, ned til kjegletopp, eventuelt topp-plate.
Kjeftsluk ill 6
6. Overflødig herdet betong fjerens med betongsag, helt inn til rammekanten.

Her er montasjeanvisningen for flytende rammer fra Ulefos. Her finner du også generell informasjon om produkter fra Ulefos.