Kummer, montasje

Fundament

Fundament nivelleres til riktig høyde. Det anvendes friksjonsmasser dmax= 53 mm, komprimert til normal komprimering, tilsvarende som for rør.

Det skal ikke benyttes telefarlige masser til fundament eller omfylling rundt kummer.

 1. Fundament. Samme massetyper og kornfraksjon som for rør.
 2. Omfylling. Samme massetyper og kornfraksjon som for sidefylling av rør.
 3. Stedlige masser.
 4. Bruk fiberduk der hvor det er stedlige masser av leire, silt eller lignende.

Jevn tykkelse på fundamentet hindrer setninger.

Forberedelse kummer

Underlaget komprimeres og avrettes. Montering av kumringene skjer normalt ved hjelp av kumringens egenvekt. Kumringer med lav byggehøyde vil kunne kreve ekstra last i forbindelse med monteringen.

Monter en spissvender i muffen på det siste røret, og sentrer bunnseksjonen på denne. Heis bunnseksjonen fri fra underlaget, og monter den til spissenden ved hjelp av et spett.

For større rørdimensjoner jekkes bunnseksjonen inn på spissenden med jekketalje tilkoplet spesialmonterte ankere på rør og bunnseksjon.

Kum Monter
Illustrasjonen viser montasje av kummer

Monter pakningen på spissenden inntil resessen. Strekk ut pakningen ved å trekke den ut på noen punkter. Sentrer kumringen og monter.

Ved bruk av ig-kum / kum med istøpt pakning, skal kumelementenes spisser smøres med glidemiddel.

Forberedelser før montering av kum:

 1. Rengjør spissende og muffe.
 2. Kontroller at kummen er skadefri.
 3. Kontroller produktkvalitet og leggedybde.
 4. Fjern eventuell isoppor.
 5. Smør spissenden med glidemiddel.

Alle våre kummer monteres og håndteres ved bruk av kjettingskrev og løfteklokke. For å sikre at «neglen» på løfteklokken peker mot løftet bør det benyttes kjettingslave. Kjettingslaven eliminerer også faren for klemskade.

Se filmen for korrekt montasje av løfteklokken.

Tetthetsprøving med luft

For kummer DN ≤ 1000 gjelder kravene i NS-EN 1610 punkt 13,2. Dette er samme krav som for rør, men benytt halve prøvetiden som er angitt for rør.

For kummer DN >1000 anbefales det å benytte tetthetsprøving med vann. For tetthetnsprøving med luft DN > 1000, er prøvekravet beskrevet i NS 3420.

Tetthetsprøving med vann

 1. Kummen fylles med vann til topp kjegle eller topp-plate.
 2. Kondisjonering.
 3. Etterfyll til topp kjegle eller topp-plate.
 4. Etter 30 minutter tilføres ny vannmengde til topp kjegle eller topp-plate
 5. Tilført ny vannmengde skal være < 0,2 l/m2 innvendig, fuktet kumoverflate.

Merk:

Ved valg av annen metode for tetthetsprøveing av kummer enn tetthetsprøving av kummen med vann, må det kontrolleres at topp-platen og kjeglen vil stå i mot de kreftene som vil opptre under tetthetsprøvingen.

Tilbakefylling

Ved tilbakefylling skal massen fylles jevnt rundt alle ringene, slik at trykket mot ringene ikke blir skjevt. Påse at massen er omtrent i samme høyde hele tiden.

Når massen er kommet opp på senterhøyden av en ring, er det ideelt å legge på kumringspakning. Det skal ikke være behov for å stå i stige i forbindelse med montasje av kumringer.

Feil ifylling