Briljant

Briljant-kummene produseres på bestilling hvor høyde og vekt blir individuelt tilpasset hver enkelt bunnseksjon.

Forhold som påvirker utformingen er blant annet antall sideløp, fall på hovedløpet, dimensjon og rørtype på hovedløp og sideløp, samt utformingen av renner. F.eks. høy eller lav renne, samt fall på banketter fra kumvegg til renne.

Til hver bunnseksjon følger et produktdatablad, som inneholder alle relevante data.

FDV & dokumentasjon
Varenr. Diameter kum Utløp Rørtype utløp Vekt i kg.
30024 DN 1000 400 ig 2,400
30025 DN 1000 500 ig 2,200
30026 DN 1000 600 ig 2,000
30027 DN 1000 1000 ig 3,700
30028 DN 1200 800 ig 4,000
30578 DN 1600 1000 ig 7,000
30579 DN 1600 1200 ig 6,500
30581 DN 1600 1400 ig 6,000