Løfte- og monteringsutstyr

Inge Furenes

Kategoriansvarlig Vann og avløp
Telefon: 905 93 026
inge.furenes@skjeveland.no

Kontakt

Alle våre rør og deler er produsert i henhold til gjeldende norsk standard. Våre produkter tilfredsstiller også kravene i den europeiske rør- og kumstandarden NS-EN 1917.