Bitek og kjettingslave

Vi selger kjettingtaljer til bruk for rørmontasje, som vist på bildet. Vi har avsluttet utleie av BSV-rørklype. Disse kan nå leies fra Naboen Utleie.

Kjettingslave

Ved heising av kummer brukes kjetting som hektes innpå festeanordninger på kummene. Faren er at fingrene lett kan komme i klem mellom kummen og kjettingen. Derfor har Skjæveland utviklet en enkel og genial HMS-løsning; en Kjettingslave.

To gummistrikker er montert på kjettingen som benyttes til løfting av kummer. Når festeanordningen er låst på plass på kummen, vil strikken forebygge at fingrene kommer i klem når kummen løftes.

FDV & dokumentasjon
Varenr. Beskrivelse 1 Navn
102660 Bitek nr. 1C Ø300-600mm for 2250 rør 3-part monteringskjetting
102661 Bitek nr. 4C Ø800-1400 mm for 2250 rør 3-part monteringskjetting
102652 CONGRIP nr. 3-4 T Løfteklokke Congrip løfteklokke type 3/4
102653 CONGRIP nr. 6-10 T Løfteklokker Congrip løfteklokke type 6/10
102650 Congrip nr. 1 T Løfteklokke Congrip løfteklokke type 1