Stikkrennen erstatter bro

Ved Jærhagen i Klepp har Stangeland Maskin AS, på oppdrag av kommunen, erstattet en gammel stikkledning med Box Culvert-elementer. De erstatter samtidig en planlagt bro.
Box Culvert stikkrenne Jærhagen 11
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Fra dag 1 til veien var ferdig, gikk det under en måned. Jobben kunne blitt gjort enda fortere.

– Hadde arbeidet hastet, kunne vi ha knepet inn ei uke eller mer, forteller prosjektleder Sigbjørn Tveiten, fra Stangeland Maskin.

Han ledet arbeidet og kom med forslaget om å benytte Skjævelands Box Culvert-elementer til stikkledning og la disse samtidig bli bro. Arbeidet ble utført av driftsleder Kenneth Hodne.

Dag 1: Fjerning av eksisterende Maul-rør.

Da veien ble bygget, var den planlagt å vare i mange år. Etter hvert erfarte kommunen at dimensjonene på stikkledningen måtte oppdimensjoneres, knyttet til kommendeflommer. Dette arbeidet ble gjort februar – mars 2023.

Box Culvert stikkrenne Jærhagen 2
Dag 2 og 3: Klargjøring for fundament i elva. Vannstand ca. 20. cm.
Box Culvert stikkrenne Jærhagen 4
Dag 4: Monteringen har startet.
Box Culvert stikkrenne Jærhagen 6
Dag 4: Monteringen er ferdig. Det gikk fire timer.

Effektiv og vel så bra

– Hvorfor foreslo du Box Culvert?

– Det var for å finne en effektiv og god løsning, som gikk raskt. Opprinnelig var det prosjektert en veldig bru her, med fundamentering og store greier. Vi stilte spørsmål til kommunen om hvorfor de valgte bru fremfor en mer effektiv løsning med Box Culvert, svarer han.

– Gikk arbeidet greit?

– Ja, og på en fjerdedel av tiden, sammenlignet med den opprinnelige planen, med ei bordforskalt bru. Da måtte vi ha gravd ut for fundament, her var det snakk om pælefundamentering. Så måtte det vært gjort klart for reisverk for forskaling. Med forarbeidet, forskaling, støping, riving, gjengraving og ferdigstillelse anslår jeg at det ville gått fire måneder. Nå gikk det på under en, beskriver prosjektlederen.

Dag 5: Entreprenøren klargjør for sidefylling.

Det handler om et samfunnsansvar

– Men dere lever av å grave. Hvorfor foreslo du en løsning som kutter arbeidstid?

– Vi skal være samfunnsøkonomiske beviste. Å foreslå bedre løsninger er en del av ansvaret vi har, svarer Tveiten. Som leende legger til: Husk også at dette er skattekommunen min!

Han tar seg i det, og fortsetter:

– Grunnen til at jeg anbefalte Box Culvert-elementene som bru, handler nok om at jeg sier det jeg mener. Om jeg mister graving, så må vi likevel være ærlige og si i fra. Vi graver ikke bare for å grave. Det skal være forsvarlig det vi gjør. Her ble resultatet kortere byggetid, en vel så god funksjonell løsning som også ble langt billigere.

Box Culvert Jærhagen 6 a
Dag 6 og 7: Sidene ved innløpene forsterkes med lødd stein.
Box Culvert stikkrenne Jærhagen 8
Dag 8: Stangeland Maskin begynner å legge masse over elementene, som oppbygging for veibanen.
Box Culvert stikkrenne Jærhagen 10
Dag 10: Fundamentet for veibanen begynner å komme på plass.

Godt utført arbeid

Åtte Box Culvert elementer i to parallelle løp leder vannet under veien, samtidig som de erstatter den planlagte brua.

– I etterkant, hvordan gikk jobben?

– Det gikk veldig godt. Vi valgte å benytte mobilkran da vi monterte elementene. Så gikk det bare fire timer. Da hadde Kenneth Hodne gjort et kjempegodt forarbeid og sørget for plant fundament, svarer Sigbjørn Tveiten.

Box Culvert stikkrenne Jærhagen 12
– Dette er adkomsten til Jærhagen. Tilkomsten her berører mange bedrifter og bilister. Å kutte byggetiden til en fjerdedel betyr mye. Det er mange plusser ved å erstatte den planlagte brua med Box Culvert-elementene, forklarer Sigbjørn Tveiten, prosjektleder fra Stangeland Maskin AS.