Nok en bekk i Box Culvert

Stor vannføring kombinert med høydebegrensing er en langt mindre utfordring etter at Skjæveland lanserte Box Culvert. Heldigvis.
Box Culvert Kleivane 4
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Grunnarbeidene i Kleivane startet i 2012. Utbyggingsområdet mellom turparadisene Ragnhildnuten og Melshei i Sandnes er planlagt med over 500 boenheter, fordelt på leiligheter og rekkehus. Her blir det masse barnefamilier, og infrastruktur tilpasset myke trafikanter.

Vannføring i bredden

Nå opparbeider Grunn-Service AS hovedatkomsten til byggefeltet. Nede i dalsøkket skal feltets gang- og sykkelsti legges i kulvert under hovedvegen. Da må den ikke bare krysse hovedvegen, men også bekken som drenerer hele utbyggingsområdet og fjell rundt dette.

Box Culvert Kleivane 11
Anleggsarbeiderne er godt fornøyd med de monteringsvennlige betongelementene.

– Her ble det et problem med høyden. Derfor legges bekken inn i Box Culvert, forklarer Geir Fjetland, som er driftsleder hos Grunn-Service AS.

Skjævelands Box Culvert elementer kan monteres både vertikalt og horisontalt. Den rektangulære formen gir optimal arealutnyttelse, derfor er vannførings-kapasiteten betydelig hevet sammenlignet med sirkulære rør i samme høyde. Elementene er også utformet for å ivareta kurvatur i alle retninger, noe som var avgjørende også for omleggingen av Stangelandsåna like utenfor sentrum i Sandnes. Det prosjektet startet for om lag to år siden, og er nylig avsluttet.

Box Culvert Kleivane 2
Grunn-Service As har montert et strekk Box Culvert i Kleivane. Bekken til venstre drenerer hele byggefeltet, og skal ledes inn i kulverten.

Monteringsvennlig

Monteringen av i overkant 40 elementer, tilsammen 77 meter, tok noen få uker. Fordi bekken skal bukte seg oppover er det benyttet både rette element og Box Culvert-element med kurve. Dette er blant Skjævelands standardutvalg. Fullstendig oversikt over Box Culvert finner du her. Elementene varierer mellom halvannen og to-meters lengder. Forut for arbeidet la Grunn-Service bekken i et midlertidig løp.

Box Culvert Kleivane driftsleder Geir Fjetland
- Monteringen av Box Culvert gikk enklere enn ventet, sa driftsleder Geir Fjetland.

– Hvordan har arbeidet gått?

– Det har gått godt. Det er det ingen tvil om. Monteringen av Box Culvert har vært lett, det er mye enklere enn vi hadde trodd, forklarer Fjetland.

– Men bekken er ikke lagt i ett rett strekk?

– Nei, den går i sving. Det har likevel fungert utrolig godt å etablere fundament og lø elementene oppover, svarer han.

Box Culvert-elementene monteres innenfra. Det hever sikkerheten.

Bekken i Kleivane legges i rør under hovedvegen, samtidig opparbeides en gang- og sykkelsti under vegen. Box Culvert kan ta vannføringen ut i bredden. Sammenlignet med sirkulære rør, gir dette betydelig kapasitetsheving.

Box Culvert 5 Kleivane
Illustrasjonen viser hvorfor Box Culvert var ideelt i Kleivane.
Vis bilde i full størrelse