Nytt produkt: Fotrør

Hos Skjæveland er produktutvikling en ubrutt prosess. Nå har bedriften lansert ig-rør med fot. Denne formen er på full fart inn i Europa forøvrig.
Fotrør støping 2
Tekst: Inger Anita Merkesdal
Fotrør første Aage

– I vår hverdag opplever vi at det for entreprenører kan være utfordrende å få omfyllingsmassene komprimert og stabile nok i den nedre kvartsirkelen ved montasje.

Dette er et område hvor det kan være vanskelig å komprimere, og da forekommer det slurv. For det endelige resultatet er denne tilbakefyllingen under og rundt rørene helt avgjørende. Derfor arbeider vi med å utvikle et rør hvor vi integrerer omfyllingen i selve røret. Da elimineres denne problemstillingen, forklarer Aage Gjesdal hos Skjæveland.

Hever kvaliteten

Dersom en ikke lykkes med omfyllingen og komprimeringen i den nedre delen av røret, oppstår en uforholdsmessig stor belastning på røret. Denne belastningen kan i etterkant gi utfordringer. Det er for å eliminere dette Skjæveland utvikler røret med innebygget fot.

Ved montasje av fotrørene etableres et komprimert «gulv» i grøftene. Når fotrørene settes på dette, hviler de på et solid fundament. Takket være foten får rørene også en utvendig form som gjør det enklere å tilbakefylle rundt rørene.

I første omgang har Skjæveland levert fotrør DN 2000 til et overvannsprosjekt på Vigrestad.

– Derfra er signalene positive. Når fotrørene er montert, står de i grøfta på en måte som gir en god trygghetsopplevelse, forteller Gjesdal.

Fotrør produksjon
Fra produksjonen av de første fotrørene hos Skjæveland.

Skal videreutvikles

VA-spesialisten i Sandnes har i første omgang produsert fotrør i DN 2000, i to meters lengde. Med tiden vil de produsere fotrør også i mindre dimensjoner.

– Jo større rørene er, jo mer utfordrende er det å komme til og komprimere massene. Vi ville begynne i de dimensjonene der fotrørene har størst effekt. Tendensen i Sentral Europa er for øvrig mer og mer rør med fot. Frankrike har en solid tradisjon med i hovedsak sirkelrunde rør. Nå er rør på fot på vei inn der. Det samme skjer i Tyskland, nettopp av disse årsakene, understreker Aage Gjesdal, i Skjæveland.