Box Culvert

Box Culvert er et firkantet betongelement som kan benyttes til stikkrenner, overvannsledninger, kabelføringer, underganger og grunne bekkegjennomføringer i vei. Box Culvert kan monteres både liggende og stående/horisontalt og vertikalt, og utformes slik at elementene kan danne en kulvert som følger terrengets kurvatur.

Ved bestilling: Oppgi om røret skal plasseres horisontalt eller vertikalt.

Lengden er satt til 2000 mm, men dette kan avvikes på bestilling, da produktet kan støpes kortere ved behov.

FDV & dokumentasjon
Varenr. Beskrivelse 1 Grader Type Bredde og høyde i mm. Lengde i mm Vekt i kg. Radius Pris på forespørsel
30015 Boxculvert B:2000 H:1500 L:1000 5gr R: 11,5 O/N 5 gr. Vertikal 2000 x 1500 1000 4,063 11,5 meter x
100738 Boxculvert B:2000 H:1500 L:1000 5gr R: 11,5 V/H 5 gr. Horisontal 2000 x 1500 1000 4,063 11,5 meter x
30017 Boxculvert B:2000 H:1500 L:1250 5gr R: 14,3 O/N 5 gr. Vertikal 2000 x 1500 1250 5,087 14,3 meter x
100737 Boxculvert B:2000 H:1500 L:1250 5gr R:14,3m V/H 5 gr. Horisontal 2000 x 1500 1250 5,087 14,3 meter x
30020 Boxculvert B:2000 H:1500 L:1500 5gr R:17,2m O/N 5 gr. Vertikal 2000 x 1500 1500 6,110 17,2 meter x
100736 Boxculvert B:2000 H:1500 L:1500 5gr R:17,2m V/H 5 gr. Horisontal 2000 x 1500 1500 6,110 17,2 meter x
100734 Boxculvert B:2000 H:1500 L:1500 Standard Standardelement 2000 x 1500 1500 6,110 x
100730 Boxculvert B:2000 H:1500 L:2000 Standard Standardelement 2000 x 1500 2000 8,100 x
100732 Boxculvert B:2000 H:1500 L:2000 m/oppstigning 2000x1500 2000 8,400
101390 Glidepakning Box Culvert F 146x24.5 CL= 6254 0