Storm Type 1

Storm Type 1 er en drenskum blant annet for eneboligtomter. Overvannet ledes inn i kummen gjennom åpen rist i toppen og takvannsrøret som er koblet til kummen. Regnvannet slippes ut på kommunalt nett gjennom strupet utløp, infiltreres under kummen og fordrøyes ved ekstremnedbør i kummen.

Diameteren på åpningen i det neddykkede, strupede utøpet avgjøres for hvert enkelt prosjekt som en del av beregningen. Dette må tilpasses den aktuelle kommunes grense for maksimalt påslipp.

Teknisk data: Betongkummen er produsert i henhold til Standard. Basal Storm Type 1 inneholder: Overløpsrør DN 110, samt nødoverløp DN 110 til overvannsledning.

Totalhøyde kum justeres med standard betongringer og kjegle, og tilpasses lokale forhold. Kjegletopp og rist leveres separat. Prisen og målene i tabellen refererer til bunnseksjonen.

FDV & dokumentasjon
Varenr. Beskrivelse 1 DN innv. Totalhøyde i mm Godstykkelse i mm. Vekt i kg. Pris på forespørsel
40012 IFS Basal Storm DN1000 Type 1 (LOH) Komplett 1000 2,100 100 2,100 x