Storm Type 3

Basal Storm Type 3 er et fordrøyningsmagasin for eneboligtomter og benyttes blant annet ved fortetninger. Basal Storm Type 3 fordrøyer takvann, og kan i tillegg ta overvann fra gårdsrom. I så fall erstattes betonglokket med rist.

NB! denne kummen skal IKKE benyttes til drensvann.

Volumet kan utvides ved at det påmonteres ekstra kumringer. Basal Storm Type 3 er utstyrt med neddykket strupet utløp med selvrens og har følgende innmat:

Innløp takvann DN 110. Neddykket strupet utløp med selvrens. Nødoverløp. Frostoverløp. Mannhull i lokk DN 650. Utløp DN 110.

Betongkummen er produsert i henhold til Basal Standard. Total høyde kum justeres med standard Basal betongringer og kjegle, og tilpasses lokale forhold. Kjegletopp og lokk leveres separat. Informasjonen i tabellen refererer til bunnseksjonen.

FDV & dokumentasjon
Varenr. Beskrivelse 1 DN innv. Godstykkelse i mm. Vekt i kg. Pris på forespørsel
40013 IFS Basal Storm DN1600 Type 3 Komplett 1600 90 2,000 x
40014 IFS Basal Storm DN2000 Type 3 Komplett 2000 110 3,000 x