Påkoblingsdeler, montasjeanvisning

SC-Stikk

SC-Stikk er en tilkoblingsmuffe som tar opp vinkelendringer fra 0 til 13 grader. Stikket benyttes ved tilkopling av stikkledning til ig-rør fra DN 250 til DN 2000 mm.

Medfølgende fugeskum skal ivareta forseglingen i snittflaten og samtidig gi en tilleggstetning mellom produktet og betongen.

Fugeskummet må oppbevares og lagres temperert før det benyttes. Dette fylles inn som vist på filmen. Påse at fugeskummet synes rundt hele tilslutningen, da er forseglingen komplett.

Forutsetning for korrekt montasje er at borehullet er boret sentrisk og vinkelrett på rørstammen. Dersom det skjæres på skrått, vil tetningspakningen mellom stikket og borehullet ikke kunne slutte til på riktig måte.

1136

ig-stikk

ig-stikk benyttes som avgrening på ig-rør fra DN300 og oppover. ig-stikk er utformet i en vinkel fra 30 til 45 grader og monteres i et kjerneboret hull som er utstyrt med AR-pakning.

1299

Rørgjennomføringspakninger

AR-pakning for betongrør (F910) AR-pakning for PVC-rør (F910)

AR-pakning er utviklet for å tilkoble stikkledninger til hovedrør og kummer på en enkel og rask måte.

Pakningene er konstruert slik at det dannes en tett tilkobling både ved avvinkling og ved sidebelastning.

Under montering må en sørge for at røret monteres i senter av pakningen. Påse også at røret bæres av grunnen utenfor kummen, og ikke av pakningen og kumveggen.

Faspakning