Sandnes flyttet elven inn i firkantrør

Sandnes kommune har flyttet et strekk av Stangelandsånå fra en gammel kulvert til en ny, og samtidig gjennomført nok et klimatilpasningstiltak. Her kan du lese hvordan det gikk.
Box Qulvert Lunden befaring 35
Tekst: Inger Anita Merkesdal

For å løse utfordringer knyttet til infrastruktur, plassering og vannføring, utviklet Skjæveland Cementstøperi en ny type firkantrør.

Stangelandsånå er ett av to større vannløp som går gjennom Sandnes sentrum. Elven starter som et åpent bekkeløp og har i en årrekke blitt ført via kulvert til Gandsfjorden. Nå er den øverste delen av Stangelandsånå, i Lunden, fornyet i et strekk på ca. 400 meter, gjennom et område regulert til bebyggelse. I grøften ligger også en stor spillvannsledning, drikkevannsledning og annen infrastruktur.

Firkant-formen gir Box Culvert stor kapasitet, uten å gå opp i høyden.

Disse fire punktene oppsummerer behovet og utfordringene:

 1. Grunnet kommende boligbygging, et prekært behov for utbedring av hovedkloakken som lå i rør inne i kulverten, ønsket om å åpne elveløpet i tilknytning til en kirkegård og et parkområde, samt nødvendigheten av å forebygge skader forårsaket av økte og uforutsigbare nedbørsmengder som følger av klimaendringene, iverksatte Sandnes kommune omleggingen av Stangelandsånå.
 2. I området er det foruten kulverten betydelige mengder nedgravd infrastruktur. I tillegg var det nødvendig å ivareta en kryssende vei og bebyggelse på begge sider.
 3. Røret måtte være romslig nok til å kunne ta opp store nedbørsmengder, selv om det var lite å gå på i høyden.
 4. Fordi det er stigning, store retningsendringer og tett bebyggelse på begge sider av grøfta må rørene kunne av-vinkles både horisontalt og vertikalt.

Høye produktkrav

Forut for arbeidet henvendte Sandnes kommunes prosjektleder Odd Arne Vagle seg til markedet, bare for

å oppdage at det ikke fantes et produkt som svarte til kommunens behov. Derfor utlyste kommunen en konkurranse. Den vant Skjæveland, som ifølge Vagle gjorde en betydelig designjobb. Prosessen er beskrevet i artikkelen som ligger her.


Box Culvert Hommersåk 1
Odd Arne Vagle i et nyprodusert Box Culvert-element. Foto: Guttorm Garvik i Sandnes kommune - Teknisk.

Skjæveland utviklet Box Culvert og har levert dette til kulverten på 400 meter. Box Culvert et firkantrør som kan benyttes både stående og liggende, og derfor ivaretar kurvatur både vertikalt og horisontalt. Firkantrørene er to meter brede og halvannen høye, skjøtene tettes med glidepakning.

Richard Riska i Riska Anleggsteknikk AS har vært kommunens byggeleder på prosjektet, og har fulgt det tett fra starten. Riska arbeider i hovedsak for kommuner, og til vanlig jobber han i skjæringspunktet entreprenør - oppdragsgiver. I dette tilfellet, med usedvanlig store behov for spesialløsninger og helt nye produkt, har han også vært tett på produsenten, Skjæveland Cementstøperi.

Box Culvert Lunden Richard Riska
– Vi er suverent fornøyd med fleksibiliteten på rørstrengen. Vi fikk anledning til å presse litt på marginene i grøfta, og justert litt til høyre og litt til venstre etter hvert som vi møtte murer og annet, som vi måtte tilpasse oss til, sier kommunens byggeleder Richard Riska.

Utfordrende trase

Det første kulvertelementet ble montert i april 2018, det siste i november 2019. Før tilkoblingen til den eksisterende kulverten øverst i strekket, gikk han gjennom hele traseen sammen med formann Vidar Øvrebø fra Nordbø Maskin AS og Geir Lillebø fra Skjæveland. De hadde selvfølgelig vært inni kulverten undervegs også.

– Det hele ser utrolig godt ut, og i all hovedsak har alt gått etter planen. Når arbeidet utføres i et så etablert område, har det vært spesielt viktig at Box Culvert kan vinkles både vertikalt og horisontalt, forklarer han.

Det er montert inspeksjonskummer ved start og slutt på hver kurve. Hadde det vært rette strekk på ledningen ville de ha fulgt normen, men her er de montert etter behov.

– Stangelandsånå er i realiteten en kraftig bekk, og tilføres overvann fra hele traseen. Derfor er det en vanvittig vannføring i kulverten. Som HMS-tiltak, for å unngå at noen skal falle ned i kulverten ved inspeksjon, har Skjæveland utviklet egne inspeksjonskummer med delbar rist, forklarer byggelederen.

Box Culvert i vegen Lunden 2
Bildet viser Box Culvert lagt i kurve, samt innstøpt to-delt rist som blir inspeksjonskum til kulverten. Foto: Richard Riska.

Roser entreprenøren

– Blant fordelene med Box Culvert er at Skjæveland produserer rørelementene med et areal i siden hvor det ikke er armering. Derfor kan vi, også i standardelementene, få boret hull for sideløp uten å komme i konflikt med armeringsoverdekningen, beskriver han.

– Hvis du skal koble på et sideløp med større dimensjon, gir du beskjed til Geir, så støyper han inn større muffer, forklarer Richard Riska.

Geir Lillebø har vært prosjektoppfølger fra Skjæveland på anlegget.

Byggelederen blar gjennom en stabel tegninger mens han snakker, så ser han opp:

– Du må få med innsatsen fra Nordbø Maskin og deres formann Vidar Øvrebø. Vidar er nøye, reflektert og løsningsorientert. Bidraget hans har vært helt suverent på dette anlegget, med så mange ukjente utfordringer.

Vidar Øvrebø ønsker på sin side å rose alle de involverte i prosjektet. – Samarbeidet har vært enestående, understreker han.

Box Culvert konstruksjon culvert Lunden 2
Øverst på strekket koblet Nordbø Maskin den nye kulverten på den gamle, i denne stedbygde løsningen. Bilde: Nordbø Maskin AS.
Vis bilde i full størrelse
Box Culvert konstruksjon culvert Lunden
«Huset» har Nordbø Maskin støpt av forskalingsblokker fra Multiblokk, i samarbeid med Strand bygg. Bilde: Nordbø Maskin AS.
Vis bilde i full størrelse
Box Culvert påkobling Lunden
Nordbø Maskin har utført et formidabelt arbeid. Bildet ble tatt etter påkoblingen, like før grøften ble lukket. Bilde: Nordbø Maskin AS.
Vis bilde i full størrelse

De fire viktigste egenskapene ved Box Culvert, ifølge byggelederen:

 1. Fleksibiliteten, som gjør at du kan ta opp retningsforandringer både horisontalt og vertikalt. Også et pluss at det er mange ulike standardprodukt. Det hever fleksibiliteten, og det er en enorm fordel å kunne bestille standardprodukt når du skal til med et anlegg.
 2. At både muffe og spiss er armert, og i syrefast armering. En ekstra bonus er at Skjæveland leverer dette som standardprodukt, og at det ikke er et tilleggsprodukt som må bestilles og betales særskilt.
 3. Syrefast armering i de områdene av produktet hvor det er minst betongoverdekning, har stor betydning for det endelige resultatet. På prosjektet i Lunden er kravet minst 100 års levetid. Der kommer den syrefaste armeringen inn.
 4. Utsparinger i sidene. Det er en stor fordel å kunne kjernebore fritt, uten fare for å blottlegge armering eller åpne for fuktighet til denne.

Fakta

Prosjektet:

 • Rørene i prosjektet måtte være dimensjonert for økt vannføring.
 • Av hensyn til eksisterende infrastruktur kunne volumet ikke tas ut i høyden.
 • Traseen er kompleks. Derfor er rørstrengen vinklet både horisontalt og vertikalt.
 • Kommunens krav er minst 100 års levetid. Det gir utfordringer for overdekningen av rørarmeringen.