SC-Teleskopring, montasje

Skjæveland Teleskopring er en varmgalvanisert justeringsring for trinnløs justering av kumlokk og slukrister, og kan avvinkles fra 0 til 13 grader.

Teleskopringen hindrer skade på kjegletoppen, og forebygger at grus og asfalt faller ned i kummen i anleggsperioden. Teleskopringen sikrer full sidestabilitet, eliminerer bruk av betongjusteringsringer og forenkler fikseringen av gategods i veibanen

Skjæveland teleskopring sammensatt

Montering

Teleskopringen plasseres mellom lokkrammen og kjegletoppen.

Figur 1: I anleggsperioden monteres Skjæveland Teleskopring, lokket og rammen oppå kjegletoppen. Gummipakningen under teleskopringkanten fungerer da som beskyttelse mot knusing av kjegletoppen.

Figur 2: Ved høydejustering fjernes lokket og rammen. Teleskopringen løftes opp i ønsket høyde (gjerne med litt overhøyde), og bærelagsmasser fylles så inntil teleskopringen, helt opp til teleskopringkanten. Pakningen skal ligge igjen nede på betongen. Det er viktig at det ikke blir luftlommer i massene.

Figur 3: Lokket og rammen monteres så oppi teleskopringen. Kjør over lokket med komprimator, minst fire ganger. På denne måten komprimeres bærelagsmassene under teleskopringkanten, noe som er viktig for å unngå setningsskader. Så asfalteres det etter ordinære prosedyrer.

Figur 4: Asfalten skal ligge mellom teleskopringkanten og til underkanten av lokkrammen. Splitten i skjørtet på kumrammen kan så benyttes til å sjekke at asfaltarbeidet er riktig utført.