Slisserenne, leggeanvisning

Slisserenner ill sammensatt 1

Slisserenner kan monteres i betongsteinsdekker, i asfalt, dekker av betong og annet.

3497

Montasje

Slisserenne skal legges på normalkomprimert fundament.

Dersom de skal monteres på betong, må det benyttes dempelag mellom slisserenne og betongfundament. Trefiberplate eller lignende. Alternativt kan slisserennene monteres i bløt betong.

Montasje i betongsteinsdekke

Fugene i selve belegget er åpne og fylles med fugesand. For å unngå at fugesanden vaskes ut og ender opp i spalteåpningen mellom slisserenne-elementene, må spalten forsegles/tettes slik at fugemasse/bærelagsmasse ikke kan «rømme inn» i spalteåpningene.

Slisserenne komplett løsning

Montasje med slisseforhøyer

Før monteringen av slisseforhøyeren bør hele slisserennen dekkes med egnet fiberduk, over toppen og ned på begge sider. Etter at det er tilbakefyllt rundt slisserennen splittes fiberduken i senter av slisseåpningen. Deretter monteres slisseforhøyeren. Fiberduken blir da liggende/klemt mellom betongen og slisseforhøyeren.

Montasje uten slisseforhøyer

Når slisseforhøyer ikke benyttes, anbefales det å fuge de vertikale spalteåpningene mellom slissrenne-elementene med enkomponent fugemasse.

Overgang til PP

For overgang fra spissende slisserenne til PP-rør benyttes PP overgang.

Overgang slisserenne liten 2