Stangeland Maskin AS oppgraderer med Fotrør

Fra gammelt av rant nedbøren i en åpen kanal gjennom lavbrekket ved Tu næringsområde på Bryne. Så ble kanalen lukket, med en 600 mm ledning, kanskje det var en gang på 1960 – 70-tallet.
11224
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Effektivt arbeid

Nå oppgraderer Stangeland Maskin AS overvannsledningen med Fotrør i over en kilometers lengde. Vi besøkte prosjektet en maidag med sol, hagl, vind og regn om hverandre, men i grøfta var stemningen god.

11221
Fotrørene i de lavere dimensjonene, som disse på DN1400 mm, jekkes sammen fra utsiden.

I østenden legger maskinfører Terje Gimre massen tilbake, i grøfta får lærling Eirik Rugland og håndmann Wojciech Chowaniec arbeidet unna, mens Terje Tunheim er driftsleder. Det er første gang han er involvert i arbeid med Skjævelands Fotrør.

Strekket legges med 4,4 promille fall. Fremdriften er fin.

11223
Driftsleder Terje Tunheim.

Ledes til Frøylandsvatnet

Prosjektet har startet med legging av DN1400mm Fotrør fra jernbanelinjen og oppover. Parallelt legges det en PE 560mm spillvanns pumpeledning som i fremtiden skal bringe Ålgårdskloakken til renseanlegget på Vik. Lenger opp skal dimensjonen reduseres til DN1200mm før strekket avsluttes med Fotrør i DN800mm gjennom bebyggelse helt øverst i traseen. Da skal entreprenøren også legge en duktil vannledning.

Senere, når dette er avklart, skal den under jernbanelinjen før vannet ledes ut i Frøylandsvatnet.

Stangeland Maskin AS legger et strekk på over en kilometer Fotrør ved Bryne.

Valgte lett maskin

Massene de graver seg gjennom består av det meste – fra silt til faste morenemasser. Senere skal de gjennom ei myr. Der må de masseutskifte de øverste to meterne under rørstrekket. På det dypeste skal de ned til fire meter, kanskje enda mer.

– Vi kunne ha brukt en større maskin på deler av strekket, men har høydebegrensinger på grunn av en høyspent. Vi har også valgt å jekke rørene sammen, fremfor å bruke Pipelifter.

Denne maskinen klarer fint å løfte Fotrørene, med Pipelifter måtte vi hatt en større maskin og denne flyter også fint på de løse massene, beskriver driftslederen.

11222
Det solide fundamentet på Fotrørene bidrar blant annet til å bedre montasjekvaliteten.