Tilbake til Tanker og utskillere

Betorens Fettutskiller Alarm

Betorens Fettutskiller Alarm

For montasje av alarm: Det må legges en 230V kabel for tilkoblingen av alarmen, samt tilkobling av føler. Mellom alarm og føler skal det kun være en toleder.

Dersom det er mer enn 5 meter mellom føleren og alarmen må følerkabelen skjøtes. Dersom alarmen skal tilkobles SD-anlegg må det også legges en egen kabel for dette. Spørsmål knyttet til installasjon rettes til Micro-matic på tlf.nr: 66775750

FDV & dokumentasjon
Varenr. Beskrivelse
101106 Alarmkit fettutskiller