Bio-Flow

Renseanlegget Bio-Flow for rensing av avløpsvann er effektivt, godkjent og skjult. Dette leveres av Ipec Miljø AS. Se hjemmeside: www.miljoe.as E-post: ipec@miljoe.as Tlf: 37277500. Renseanlegget er spesielt tilpasset norske forhold og leveres montert i betongtanker for nedgraving og skjult montasje. Renseanlegget Bio-Flow kan benyttes til rensing av avløp fra et hus eller en hytte, og er like velegnet for store anlegg som bygge- og hyttefelt eller tettsted. Skjæveland Cementstøperi produserer betongtanker for Ipec Miljø as. Kundene får anleggene komplette og ferdig montert.

FDV & dokumentasjon