Tilbake til Tanker og utskillere

Slamavskiller og renseanlegg type Baga

Slamavskiller og renseanlegg type Baga

Ideell løsning for separate avløpsanlegg: NB! På bestilling produserer vi slamutskillere i alle dimensjoner. Ta kontakt for optimal løsning for hvert enkelt prosjekt.

Slamavskillerne det refereres til i tabellen er standard varer hos oss. Skjævelands slamavskiller benyttes til rensing av avløpsvann fra spredt bebyggelse. Skjævelands slamavskiller holder tilbake faste partikler og flyteslam.

Slamavskilleren er utformet for å tilfredsstille gjeldende forskrifter for separate avløpsanlegg og tilfredsstiller NS-EN 12566-1.

Slamavskilleren har kjøresterk konstruksjon, det foreligger ingen oppdriftsfare, den kan bygges om til minirenseanlegg og har høy rensegrad. Slamavskilleren er en sylindrisk stående konstruksjon som er satt sammen av standard kumringer. Den er produsert i betong, som er et solid og miljøvennlig materiale. Kumlokket er plassert sentrisk slik at tømming og rengjøring skal foregå på en enkel og effektiv måte. Høy rensegrad forlenger levetiden på etterfølgende infiltrasjonsanlegg.

NB! Den totale høyden for DN 2000 kan reguleres med topp-plate! DN 2500 leveres med topp-plate.

FDV & dokumentasjon
Varenr. Beskrivelse 1 DN innv. Pris på forespørsel
101115 Slamavskiller type Baga 4m3 2000 X