Tilbake til Tanker og utskillere

Betorens Fettutskiller

Betorens Fettutskiller

Betorens Fettutskiller separerer fett fra avløpsvannet og benyttes i matvareindustrien, kjøkkener, restauranter, sykehus og andre områder hvor det er mye fett i avløpsvannet.

Betorens Fettutskiller er gravimetriske utskiller, og utnytter tetthetsforskjellen mellom fett og vann for å separere væskene.

Fett er lettere en vann og flyter opp mot overflaten slik at det enkelt kan fjernes. Det er ingen koalescensenhet i en fettutskiller, som i oljeutskilleren, kun to skillevegger.

NB! Fettutskillere SKAL ha utlufting! Lufting kan eventuelt foregå gjennom innløpsledningen.

Fettutskilleren er utarbeidet i henhold til europeisk standard EN 1825-1. Dimensjonering foretas i henhold til EN 1825-2. etter den beregningsmessige spillvannsmengde.

Betorens Fettutskiller leveres med kapasitet fra 2, 4, 7, 10 og 15 liter i sekundet. Vi kan levere fettutskiller med større kapasitet på forespørsel.

FDV & dokumentasjon
Varenr. Beskrivelse 1 DN innv. DN inn/utløp Innløpskote Utløpskote Bunnkote Toppkote Kg. tyngste del Pris på forespørsel
U10185 Fettutskiller Basal 10 l/s DN2000mm 2000 200 1,33 1,28 0,00 Tilpasses terrenghøyde 3000 x
U10186 Fettutskiller Basal 15 l/s DN2500mm 2500 200 1,85 1,83 0,00 Tilpasses terrenghøyde 5000 x
101101 Fettutskiller Basal 7 l/s DN1600mm

HUSK! Ved oppstart og etter tømming må fettutskilleren fylles med rent vann!