Trekkekummer montering

For å forebgygge skader på trekkekummer må disse monteres korrekt. Setningsskader forebygges ved å montere kum med bunn.

Forutsetning for at trekkekummen står stabilt og tåler beskrevet trafikklast, er korrekt montasje. Basal har utformet en beskrivelse for korrekt utførelse som gir full kontakt mellom masse og ramme ved montasje av trekkekummer. Gå inn her for veiledning og utdypning.

Trekkekummer benyttes ved nedlegging av kabler. Kummene gir enkel tilgang for fremtidig inspeksjon og vedlikehold. Alle våre trekkekummer er dimensjonert for bruk i vei. Det anbefales bruk av bunn ved fare for setninger. Trekkekummer finnes i ulike dimensjoner.

B 125 benyttes i arealer uten trafikkbelastning, som gangveier, fotgjengerområder og enkelte parkeringsplasser.

D 400 benyttes i areal med trafikkbelastninger, som kjørebaner, veiskuldre av fast dekke og parkeringsområder for alle typer kjøretøy.

Standard trekkekum består av en betongramme med lokk og flytende ramme. Dersom denne monteres på underlag som kan svikte, foreligger fare for setningsskader. I slike tilfeller anbefaler vi at det bestilles trekkekum med istøpt bunn og drenering.