Utstyr for løfting og montasje

Kjettingslave

Skjæveland Cementstøperi har utviklet kjettingsslaven, for å forebygge at fingre kommer i klem mellom kummen og kjettingen ved heising av kummer.

Kjettingslave er to gummistrikker montert på kjettingen som benyttes til løfting av kummer. Når festeanordningen er låst på plass på kummen, vil strikken forebygge at fingrene kommer i klem.

Kjettingslave

Kummer og rør

Bunnseksjoner har normalt 3-part løfteskrev, og kan ha avvikende løfteanker.

Løfteutstyr skal være godkjent av Arbeidstilsynet og kan lånes, leies eller kjøpes av oss.

For store rørdimensjoner jekkes rørene sammen med jekketaljer tilkoblet monteringsankere på rørene.

Enkelte produkter med vekt over 7 - 10 tonn har sikkerhetsfaktor 3 lagt til grunn for løfteankerenes kapasitet. Slike produkter er merket med ”SF3”, og skal ikke transporteres/beltes i løfteutstyret.

Kum i kjetting