Historisk dag for Box Culvert

De første norskproduserte firkantrørene er montert. De ble tatt i bruk før planen, og avverge et kanal-sammenbrudd i Sandnes.
Box Culvert montasje Hommersåk 2
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Skjæveland utviklet Box Culvert i forbindelse med anbudskonkurranse for prosjektet Lunden i Sandnes, hvor et til sammen 400 meter langt strekk av Stangelandsåna skal legges om. Skjæveland vant konkurransen, og startet produksjonen av firkantrøret Box Culvert. Det kan du lese om her.

Krisetiltak

I begynnelsen av november ble det klart at Sandnes kommune måtte iverksette strakstiltak for en kulvert gjennom Maudlandsveien i bydelen Hommersåk.

Et 40 år gammelt stålrør, som leder en bekk under veien, var i ferd med å kollapse, grunnet korrosjon. Den akutte faren for sammenbrudd av veien gjorde at prosjektet ble prioritert som krisetiltak. I arbeidet ble det besluttet å montere Box Culvert, som var produsert for å bli brukt i Lunden. Disse er velegnet, var tilgjengelige og kunne omprioriteres på kort varsel.

Box Culvert montasje Hommersåk 15
Stålrøret som erstattes.

Firkantrør på lager

Seksjon Veg i Teknisk etat i Sandnes kommune har ansvaret for veien. Da det oppsto en utvasking av kanalsidene og situasjonen ble kritisk, ba veg-seksjonen om bistand fra en nyopprettet prosjektstyringsenhet i etaten. Odd Arne Vagle, som er en del av prosjektstyringsenheten, ledet forarbeidet med Lunden.


Box Culvert Hommersåk 1
Odd Arne Vagle, Sandnes kommune, i det aller første norsk-produserte firkantrøret, Box Culvert fra Skjæveland.


– Jeg visste at vi hadde firkantrør på lager. Det jeg ikke var sikker på var om kapasiteten på disse var stor nok til at de kunne benyttes. Men vi kjente til tall for vannføringen i vassdraget, forklarer han.

Da det ble klart at Box Culvert-elementene på lager har tilstrekkelig kapasitet, var løsningen et faktum.

Fakta

Box Culvert:

  • De omtalte Box Culvert-elementene er to meter brede og halvannen meter høye. Det vil bli produsert flere dimensjoner etter hvert som nye objekter melder seg.
  • Box Culvert kan snus og monteres på høykant.
  • Skjøtene tettes med glidepakning.
  • Formen gjør at en kan benytte grunnere grøfter og få bedre volum i tverrsnitt.
  • Firkantrør egner seg spesielt der det er lite å gå på i høyden.
  • Kan benyttes som undergang for dyr.
  • Kan benyttes til infrastruktur, så som kabelføringer, fjernvarme, ventilasjon, vann osv.
  • Forberedt for bruk av avlastningsplater for å unngå setningsskader.
Box Culvert montasje Hommersåk 2
Montasjen av Box Culvert har gått over all forventning. Foto: Guttorm Garvik, Sandnes Kommune - Teknisk.

Over all forventning

Prosjektstyringsenheten fikk oppdraget onsdag 1. november. Allerede fredag den 3. november var løsningen klar. Det er takket være grundig produktutvikling i forbindelse med Lunden-prosjektet at det var mulig å iverksette dette så raskt.

– Vi var trygge på produktene og hadde klart Lunden-staben. I stedet for å begynne i Lunden mandag den 6. november, startet staben i Maudlandsveien, beskriver Vagle.

Av hensyn til trafikken er det lagt nye rør oppstrøms og etablert en midlertidig vei over bekken. Dessuten må det tas hensyn til både høyspentkabler og en vannledning. Men montasjen går, ifølge ham, over all forventning.

Box Culvert montasje Hommersåk 4
Box Culvert-elementene viste seg å være meget enkle å montere. Skjøten er så fin at det nesten er betong mot betong, i følge Odd Arne Vagle. Foto: Guttorm GarvikSandnes Kommune - Teknisk.

En nyttig test

En viss spenning var det jo da de skulle montere de første norskproduserte firkantrørene i historien, og det som et akutt-tiltak i en vei som var i fare for å rase. Men ifølge maskinføreren er de lette å montere, og allerede på den første skjøten gled elementene så godt i hverandre at det nesten er betong i betong.

– Elementene er nesten klistret sammen i skjøten, og her har vi faktisk tre centimeter margin. Det går så greit at vi er nesten overrasket selv, forteller Odd Arne Vagle.

Boks kulvert-elementene har spor i sidene for eventuell bruk av avlastningsplater. For å unngå at det blir en knekk på vannledningen, i overgangen mellom gammel og ny løsning, vil de benytte avlastningsplater og la vannledningen hvile på disse. Denne faktoren er en av detaljene som gjør Box Culvert ekstra brukervennlige.

– Vi vil også benytte en avgrening til å sette inn et ekstra sluk i veien. Dette er detaljer som ble utarbeidet i forbindelse med forprosjekteringen av Lunden, og det er flott at disse gjennomtenkte detaljene kommer til nytte allerede nå, understreker han.

Dette arbeidet viser seg også å kunne bli en nyttig test før montasjen av 400 meter Box Culvert starter i Lunden.

Det anses at ny kulvert både sikrer veiens bevaringsverdi og framtidig sikkerhet, samt kapasitet i vassdraget i forhold til utførte flomberegninger med klimapåslag.

Den nye kulverten har betydelig kapasitet.

Fakta

Prosjektet:

Skjæveland utviklet Box Culvert i forbindelse med anbudkonkuranse knyttet til flytting av Stangelandskulverten i Lunden. Sandnes-bedriften vant avtalen på de første 150 meter, med obsjon på videre levering.

For å forebygge vei-kollaps ble de første firkantrørene benyttet på Hommersåk, i et veiarbeid som pågår nå.

De første Box Culvert-elementene som er produsert i Norge erstatter et 40 år gammelt stålrør, som var i ferd med å kollapse. Akutt-tiltaket i Sandnes kommune forebygde veisammenbrudd og gir varig trygge resultat