Isolokk

La isolokket isolere! Endekummer, grunne kummer og kummer som er utsatt for frost-trekk, kan fryse vinterstid. Stadig flere kommuner ser fordelen med isolokk. Vær klar over at lokket må legges på plass øverst i kummen før frosten går i bakken. Det kan med fordel ligge i kummen året rundt.

FDV & dokumentasjon
Varenr. DN innv.
102510 650
102511 800