Kumring med mellomdekke

Mellomdekkering benyttes på kummer med høyde over fire meter.

FDV & dokumentasjon
Varenr. Beskrivelse 1 DN innv. Godstykkelse i mm. Byggehøyde i mm. Vekt i kg.
101225 Mellomdekkering Ø1000/500 1000 100 500 510
101226 Mellomdekkering Ø1200/500 1200 90 500 910
101227 Mellomdekkering Ø1600/500 0