Kumring med mellomdekke

Mellomdekkering benyttes på kummer med høyde over fire meter.

FDV & dokumentasjon
Varenr. Beskrivelse 1 DN innv. Godstykkelse i mm. Byggehøyde i mm. Vekt i kg.
30225 Kumr. m/mellomdekke 1000/500mm 1000 100 500 510
30226 Kumr. m/mellomdekke 1200/500mm 1200 90 500 910
30468 Kumr. m/mellomdekke 1600/500 mm 1600 90 500 1,150