Festebrakketter for flensearmatur

I forslag til nytt VA-Miljøblad nr. 112, er kravene til forankring i kum skjerpet. Uniklikk er opprinnelig dimensjonert for PN16 i dimensjonene DN100 til DN300mm, og PN10 for DN400mm. Der kravene skal tilfredsstille VA-Miljøblad nr. 112, kan det benyttes Uniklikk i trykklasse opp til og med PN10, i dimensjonene opp til og med DN300. Uniklikk DN400 kan ikke benyttes.

FDV & dokumentasjon