Bygger dobbeltspor med sikkerhet i høysetet

For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, bygger Bane NOR nytt dobbeltspor fra Nykirke ved Holmestrand til Barkåker ved Tønsberg. Totalentreprenør er NRC Group, et ledende nordisk infrastrukturselskap.
Kabelkanal Barkåker 6
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Til prosjektet leverer Skjæveland Gruppen 26 kilometer bløtstøpte kabelkanaler, med lokk.

NRC Group bygger bærekraftige transportløsninger i Norge, Sverige og Finland. Selskapet er opptatt av å tilføre egen kompetanse og ekspertise innen komplekse prosjekter knyttet til jernbane, bybane og anleggsteknikk. De jobber kontinuerlig med å redusere utslipp, resirkulere og gjenbruke materialer. For NRC Group er sikkerheten til egne ansatte og partnere førsteprioritet.

Dobbeltsporet de nå har ansvar for er totalt 13,6 kilometer, i prosjektet UNB-12; togparkering Barkåker/Tønsberg.

Kabelkanal Barkåker 3
Bildet er fra et besøk på prosjektet. Foto alle bilder: NRC Group.

Med sikkerhet og kvalitet på plass

Prosjekteringen startet for fullt i første halvår 2020, utførelsen ble påbegynt høsten 2023. Når det nye dobbeltsporet tas i bruk i 2025 blir det mulig å kjøre fire tog i timen, mellom Tønsberg og Oslo. Kabelkanalene fra Skjæveland Gruppen legges på begge sider av dobbeltsporet. De benyttes til føringsveier for signal, - lavspent- og høyspentkabler.

Kabelkanal Barkåker 2
Det legges kabelkanaler på begge sider av sporene.

Totalentreprenørens prosjektleder er Hans Olav Hjartsjø, som er prosjektleder hos NRC Group.

– Du har ansvar for et stort og komplekst prosjekt. Hva er det viktigst for deg i dette?

– Sikkerheten går alltid først. Så kommer kvalitet og økonomi. For min del er jeg sikker på at så lenge en har sikkerheten og kvaliteten på plass, så kommer det andre automatisk. For å oppnå dette er godt samarbeid i ledelsesnivået og i prosjektet svært viktig. Det samme er å ha gode leverandører, som levere riktig produkt til rett tid, svarer han.

Kabelkanal Barkåker 1
Totalentreprenøren setter sikkerheten først, og har høye krav til kvalitet.

Valgte Skjæveland etter totalvurdering

Som totalentreprenør har NRC Group også hatt ansvaret for prosjekteringen. Derfor er det NRC Group som har valgt Skjæveland Gruppen som leverandør av kabelkanalene.

– Vi hadde flere tilbydere inne. De leverer omtrent samme type kanaler. Skjæveland Gruppen ble valgt ut fra en totalvurdering av pris, leveringstidspunkt og betingelser. Å få varene levert når de trengs er avgjørende, og Skjæveland har levert etter hvert som vi har bestilt. Kvaliteten er også svært viktig. Da leveringen startet, fikk vi tørrstøpte kanaler. Etter hvert bygget Skjæveland et nytt produksjonsanlegg for våtstøpte kanaler. Det er virkelig et fint produkt, utdyper prosjektlederen.

Kabelkanal Barkåker 8
Skjævelands bløtstøpte kabelkanaler produseres både i standard mål og etter spesialbestilling, med avvinklinger og utsparinger.

To kilometer levert per mnd.

De første kabelkanalene ble levert fra Skjæveland i september 2022. Etter den tid har prosjektet fått levert ca. 2000 meter kabelkanal hver måned. Dette fortsetter ut oktober i år. Da blir de siste lagt. I skrivende stund er selve sporbyggingen om lag ferdig. Når alle kabelkanalene er på plass, gjenstår det å legge i kablene og legge lokkene på. Det gjøres i løpet av vinteren.

Prosjektet kan du lese mer om her.