SG oljeutskiller

SG oljeutskiller er en utskiller som separerer lette væsker fra vann.

Oljeutskilleren separerer lettere væsker fra vann i henhold til NS-EN 858-1 Utskillere for lette væsker. Systemet er designet for separering av hydrokarboner av mineralisk opprinnelse. Oljeutskilleren oppfyller kravene til klasse 1 utskiller, som tilsvarer en restkonsentrasjon lavere enn 5 mg olje pr liter vann i hht. testprosedyre fra NS-EN 858-1.

SG oljeutskiller leveres i 4 ulike størrelser: NS10/15/20 og 30. NS beskriver nominell størrelse i henhold til dimensjonering i NS-EN 858-2.

Ved best mulig driftsforhold tilsvarer nominell størrelse utskillerens maksimale kapasitet i liter/sekund. Det vil si at NS10 er dimensjonert for 10 l/s. Ved mindre gunstige driftsforhold kan kapasiteten være redusert. Dette fremkommer ved å utføre dimensjoneringsberegning i hht. NS-EN 858-2.

SG oljeutskillere leveres med inn- og utløpsrør, koalescensfilter, flottørventil med automatisk lukking ved fullt oljelager og integrert prøvetakings punkt med tilkomst fra mannhull. Dersom det tilføres overvann til oljeutskilleren, skal den som regel installeres uten flottørventil.

Oljeutskilleren kan leveres med eller uten alarmsystem.

  1. Tegning oljeutskiller NS 10
  2. Tegning oljeutskiller NS 15
  3. Tegning oljeutskiller NS 20
  4. Tegning av konseptmodell
FDV & dokumentasjon
Varenr. Produkt navn NS l/sek Volum oljelager i liter DN innv. DN utv. Utløpskote Innløpskote Volum vann i liter Kg. tyngste del Pris på forespørsel
101080 Oljeutskiller NS10 10 170 1200 1380 1197 1247 1218 1632 x
101081 Oljeutskiller NS15 15 302 1600 1780 1477 1527 2708 2720 x
101082 Oljeutskiller NS20 20 471 2000 2220 1342 1392 3698 4160 x