TK1

Trekkekummer benyttes ved legging av kabler i en rørtrasé. Kummene gir enkel tilgang for fremtidig inspeksjon og vedlikehold.

En standard trekkekum består av en betongramme og lokk med flytende ramme. Ved behov for andre høyder, kan det monteres en justeringsramme i betong mellom trekkekum og lokk, eller mellom underlag og trekkekum. Det finnes også hjørnebraketter til bruk mellom trekkekummer/justeringsrammer for å forhindre sideforskyvning.

Alle våre trekkekummer er dimensjonert for bruk i veier med middels trafikkbelastning og finnes i flere størrelser. Trekkekummene kan leveres til ulike bruksområder:

  • Belastningsgruppe 2: For områder uten trafikkbelastning, som gangveier, fotgjengerområder og enkelte parkeringsplasser. Disse kummene utføres normalt uten bunnplate.
  • Belastningsgruppe 4: For områder med middels trafikkbelastning, som kjørebaner, veiskuldre med fast dekke, og parkeringsområder. Disse kummene utføres normalt med bunnplate, dreneringshull og fundamentert på 100 mm pukk, samt lokk med flytende ramme.

For å forhindre skader på trekkekummer er det essensielt å montere dem korrekt.

Ulefos monteringsanvisning

Furnes monteringsanvisning

FDV & dokumentasjon
Varenr. Produkt navn Styrofoam mål i mm. Akseltrykk Vekt i kg. Ikke lagerført
302175 TK1 L 3-kantlokk F900 0 X
302140 TK1 LH Lokk D400 D400 90
302123 TK1 Rektangulær 720x700x1100 utsp. PVC110 0
302400 TK1 Skrå topp 1:2 720x700x300/750 0 X
302160 TK1 TR 3-kantlokk D400 0 X
302115 TK1A Rektangulær 720x700x500 600x250 240
302125 TK1A/B Justering 720x700x200 104
302120 TK1B Rektangulær 720x700x900 600x250 470