TK2

Trekkekummer benyttes ved legging av kabler i en rørtrasé. Kummene gir enkel tilgang for fremtidig inspeksjon og vedlikehold.

En standard trekkekum består av en betongramme og lokk med flytende ramme. Ved behov for andre høyder, kan det monteres en justeringsramme i betong mellom trekkekum og lokk, eller mellom underlag og trekkekum. Det finnes også hjørnebraketter til bruk mellom trekkekummer/justeringsrammer for å forhindre sideforskyvning.

Trekkekummene kan leveres til ulike bruksområder:

  • For områder uten trafikkbelastning, som gangveier, fotgjengerområder og enkelte parkeringsplasser. Disse kummene utføres normalt uten bunnplate.
  • For områder med trafikkbelastning, som kjørebaner, veiskuldre med fast dekke, og parkeringsområder. Disse kummene utføres normalt med bunnplate, dreneringshull og fundamentert på 100 mm pukk, samt lokk med flytende ramme.

For å forhindre skader på trekkekummer er det essensielt å montere dem korrekt.

Ulefos monteringsanvisning

Furnes monteringsanvisning

FDV & dokumentasjon
Varenr. Produkt navn Styrofoam mål i mm. Akseltrykk Vekt i kg. Ikke lagerført
302250 TK2 LH Lokk D400 D400 0
302220 TK2 Rektangulær 1420x700x1100 ustp. PVC110 0
302420 TK2 SC-Teleskopforhøyer 35 X
302405 TK2 Skrå topp 1:2 1420x700x300/750 0 X
302410 TK2 Skrå topp 1:5 1420x700x300/480 0 X
302270 TK2 TRL 3-kantlokk D400 0 X
302200 TK2A Rektangulær 1420x700x500 250x600 650
302235 TK2A/B Justering 1420x700x200 0
302215 TK2B Rektangulær 1420x700x900 ustp.:400x600 400x600 0
302210 TK2B Rektangulær 1420x700x900 utsp.:250x600 250x600 1,200
302240 TK2C Justering 1420x900x200 0
302225 TK2C Sarkofag 1420x900x600 250x600 690