Drikkevannet kom trygt frem

En nedsenket råvannsledning sørger for ny drikkevannsforsyning til Porsgrunn kommune. På få måneder, og i rute før frosten kom, la Dykkerteknikk en ledning på nesten 3000 meters lengde i Mensvann.
Caponelodd Mensvann 17
Tekst: Inger Anita Merkesdal

I etterkant vanket ros fra Dykkerteknikk til både kommunen, som oppdragsgiver, og til leverandørene Pipelife Norge og Skjæveland Gruppen.

Mensvann er en innsjø i noe av det vakreste skogsterrenget en kan tenke seg, i Telemark. Inntil nylig har Porsgrunn kommune i all hovedsak fått drikkevannet sitt pumpet fra Farris-vannet. Høydeforskjellen derfra gjør det nødvendig å benytte mye strøm til å pumpe vann oppoverbakke. Dette er også unødig bruk av energi.

Ledning i vann skåner naturen

Hasteprosjekt

– Ved å hente drikkevann fra Mensvann, slipper kommunen kostnadene med pumpingen. Vannet derfra er i tillegg renere. Slik sett var prosjektet motivert både av økonomi og kvalitet, forklarer prosjektleder i Dykkerteknikk, Oddbjørn Årlid.

Det erfarne selskapet innen dykking og marine operasjoner la inn pristilbud og fikk oppdraget. Kontrakten ble signert 07. juli 2023, og ble et hasteprosjekt, fordi kommunen ønsket arbeidet ferdigstilt før vinteren kom.

Caponelodd Mensvann 20
Ledningen er belastet med 295 stk Capone 4 Ø800/1290 kg, montert med 9 meters avstand.

Naturidyll

Dykkerteknikks riggplass lå i vannkanten, langt inni skogen. Hele anleggsperioden ble gjennomført uten tilkobling til verken strøm eller avløp. Til gjengjeld fikk staben fra Dykkerteknikk arbeide i perfekt idyll, uten skipstrafikk å ta hensyn til, og uten forstyrrelser fra noen. De eneste menneskene i området er en og annen turgåer samt jegere.

– Dette er så å si Norsk natur på sitt beste, med hytter uten innlagt vann og gamle grusveier. Det er primitivt og vakkert, oppsummerer Årlid.

Tilkomstveien til anleggsområdet, om lag 10 km fra Porsgrunn sentrum, var en blindvei med bom.

Svært god attest

Av hensyn til fremdriften, og driftssikkerheten etter overtakelsen, måtte prosjekt fungere knirkefritt fra første dag.

– Vi var helt avhengige av at Pipelife leverte rørene som avtalt, og at Skjævelands lodd kom i riktig antall til rett tid. Veiene til anlegget er vanskelige å kjøre på. For å unngå at vi eller grunneierne måtte følge sjåførene for å finne veien fra sentrum, ønsket vi at rør og lodd ble fraktet med erfarne sjåfører. At de brukte de samme sjåførene, som kjente ruten og var selvgående, fikk stor betydning for prosjektet, beskriver Dykkerteknikks prosjektleder.

– Skjæveland gjorde en kjempejobb for å ivareta logistikken, med utmerket koordinering av transporten. Lastebilene kom i rett tid og med riktig antall lodd. Også Pipelife, som produserte rørene, leverte over all forventning. I etterkant hadde vi møte med begge, og gav dem svært god attest for leveransene deres, utdyper han.

– Og kommunen?

– Også Porsgrunn kommune var svært fornøyd, og fra vår side opplevde vi at kommunen også bidro godt inn i samarbeidet. Det blir mye skryt nå, men dette har virkelig vært et godt prosjekt, hvor alle dro i samme retning fra start til slutt, svarer Oddbjørn Årlid.

Caponelodd Mensvann 16
Alle bilder: Dykkerteknikk.

Fra land til vann

Råvannsledningen, ø800mm PE100 SDR26, er 2748 meter lang og koblet på det eksisterende inntaket i Mensvann.

Rørene fra Pipelife, på 20 meters lengde, ble sveiset på land og loddbelastet etter at den var sveiset ferdig. Ledningen er belastet med 295 stk Capone 4 Ø800/1290 kg, montert med 9 meters avstand. Med det er ledningen 20 prosent belastet.

Dykkerteknikk produserte to ledninger, på henholdsvis 1600 meter og 1148 meter. De ble mellomlagret flytende på vannet, og koblet med en flenskobling på land. Da det siste loddet var på plass, ble ledningen lagt i posisjon langs planlagt trase. Så ble den fylt med vann og senket. Nå ligger råvannsledningen på fra 40 meter til 3 meters dyp. Og arbeidene var ferdig tidlig i november 2023.

– Vi klarte det før frosten!